Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

obeckasamaobeclmsskmsradiorvs10320120725111014

Facebook Theresaสถิติผู้เข้าชม

436818
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
10
297
2095
431207
2674
14229
436818

Your IP: 3.80.4.147
Server Time: 2023-12-08 02:06:14

pankit

57160083 1214984902001987 4762295738220675072 n62620989 1255384541295356 6085532203855380480 n

๑. จัดการศึกษาอบรมผู้เรียน  ให้เป็นผู้มีคุณธรรม  ความรู้และความสุข  บนพื้นฐานของความรักและเมตตาธรรมสู่ความเป็นเลิศแห่งการเป็นมนุษย์

๒. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและการศึกษาคาทอลิกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพทุกด้าน

๓. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของการศึกษาคาทอลิก

๔. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาแก่องค์กรและชุมชน

๕. เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น  ปลอดภัย  จัดให้เป็นแหล่งความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖.ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน  ชุมชนและสังคม  ในการพัฒนา     คุณภาพผู้เรียนและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาไทย

๗.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  โดยใช้โรงเรียน       เป็นฐาน

Share

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

001

มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ผู้รับใบอนุญาต

100000

บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 

006

ซิสเตอร์วริญญา ศิลาโคตร

ผู้อำนวยการ

 

005

ซิสเตอร์สุมิตรา  ฝองสูงเนิน

อธิการ

 

โรงเรียนในเครือ

ห้องแสดงภาพ

tu0000